Ammoniakreductie door mestscheiding

Het mestscheidingssysteem is een effectieve oplossing voor de reductie van ammoniak in de stal. Dit systeem is gepatenteerd en ontwikkeld door G. van Beek en Zn. Door reductie presteren de kalveren beter. Ook het werkklimaat voor de veehouder wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Het systeem

Het complete systeem omvat een mestschuif die direct onder de roostervloer wordt toegepast. Deze schuif verwijdert op vaste momenten de dikke fractie. De dunne fractie loopt weg via de urinegoot in de betonvloer. Hierdoor wordt de dikke fractie direct gescheiden (in een afzonderlijke opslag) van de dunne fractie.

Neem contact op!

Vragen, extra informatie, een kijkje nemen in een proefstal of een offerte? We helpen u graag!